Komentarz do rekomendacji KNF [WIDEO]

Wróć

Rok 2015 stał pod znakiem wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji dla banków. Alfabet KNF-u wzbogacił się w tym zakresie o litery P, U, W oraz Z.

Zapisy zawarte w Rekomendacji P i U dotyczą odpowiednio: zarządzanie ryzykiem płynności w bankach oraz kwestie sprzedaży w nich ubezpieczeń obowiązują już od wielu miesięcy. Z kolei wytyczne z rekomendacji W dotyczącej zarządzania ryzykiem modeli mają zostać przez banki wprowadzone do 30 czerwca. Te zaś sformułowane w rekomendacji Z regulującej zasady zarządzania wewnętrznego do 31 października.

Andrzej Jakubiak, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego:

Jeśli chodzi o sektor bankowy nie przewidujemy żadnych już większych rekomendacji z wyjątkiem tych które już będą odnosiły się do kwestii związanych z zarządzaniem korporacyjnym w bankach.

 W zeszłym roku Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła skończyć także z niekontrolowanym obniżaniem przez ubezpieczycieli stawek za polisę OC. Teraz korzystając ze swoich uprawnień KNF zamierza kontynuować działania w tym zakresie. Jeśli chodzi o sektor ubezpieczeniowy to będą to kwestie związane z wypłatą polis OC, próbujemy się przymierzyć do kwestii związanej z wypłatą odszkodowań za szkody osobowe z wypadków komunikacyjnych.

Wspomniane działania mają skłonić zakłady ubezpieczeń do zakończenia wojny cenowej. Te spośród nich które nie podporządkują się zaleceniom komisji muszą liczyć się z surowymi karami z cofnięciem zezwolenia na prowadzenie działalności włącznie. Banki i ubezpieczyciele w najbliższych miesiącach będą musiały sobie radzić także ze skutkami transformacji bancassurance spowodowanej wdrożeniem rekomendacji U i wytycznych KNF-u dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, a także obecnych zmian w Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich:

Po tym takim trudnym okresie dla instytucji finansowych dla ubezpieczeń i dla banków a także dla regulatorów nadejdzie czas na rozwiązanie kilku problemów które były źródłem niepokoju wśród klientów ale także wśród regulatorów i będziemy mogli na bazie tych doświadczeń różnorodnych ale w bardzo wielu przypadkach bardzo dobrych doświadczeń budować nowe modele współpracy pomiędzy instytucjami ubezpieczeniowymi a bankami.

Na pierwszy plan wyjdzie w tym przypadku kwestia konieczności rzetelnego i precyzyjnego informowania klientów o skutkach, jakie niosą za sobą zawarte przez bank umowy ubezpieczenia, a także weryfikacji tego czy wszystkie deklaracje składane przez klientów są zgodne z prawdą.

 

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich:

W niektórych przypadkach klienci mam wrażenie wstydzili się powiedzieć że rozumieją produkt rozumieją usługę i zdarzyło się że korzystali z usług nie do końca właściwych dla nich. Mam nadzieję że ten etap mamy za sobą.

Zarówno podmioty z sektora bankowego jak i ubezpieczeniowego jak dotąd podporządkowują się zaleceniom Komisji Nadzoru Finansowego. I to właśnie dlatego kierownictwo KNF-u nie widzi potrzeby dalszych regulacji. Jak zapewnia Andrzej Jakubiak Komisja w 2016 r. zamierza ograniczyć się jedynie do obserwacji poczynań uczestników rynku finansowego.

Dr Lech Kurkliński, dyrektor ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego:

Instytucje nadzorowane i regulowane podporządkowują się temu czego żąda nadzór. Ma on silną pozycję i w tej dziedzinie nie przewiduję jakichś specjalnych wydarzeń. Ale to podporządkowanie i ta rezerwa będzie skutkowała prawdopodobnie pewnymi ograniczeniami w dynamice i skali działania.

Ograniczenia te przejawiać się mogą w postaci wnikliwszej oceny ryzyka oraz większej wadze przykładanej do efektywności. To bowiem są główne wyzwania stojące obecnie przed instytucjami finansowymi.

 

Poprzedni artykuł Pensje zarządów w dół? Następny artykuł Bancassurance musi być fair dla klienta [WIDEO]

Podobne posty

Posadź drzewo… po śmierci

Jak mawiał Benjamin Franklin, tylko dwie rzeczy na świecie są pewne: śmierć i podatki. A skoro każdy z nas umrze, każdy dostanie też swoje miejsce na cmentarzu. Czy to znaczy, że miasta będą stopniowo zamieniać się w ogrodzone murami…

Czytaj więcej

Rynek, który leży prawie odłogiem

Siedem spośród dziesięciu podmiotów z sektora MSP kupuje polisy majątkowe. Zainteresowanie pozostałymi produktami jest wśród nich marginalne. Z jednej strony jest to wynik braku świadomości ubezpieczycieli odnośnie…

Czytaj więcej

TOP 6 upadłych magazynów

Kiedyś stanowiły jedno z podstawowych źródeł informacji, relaksu i określeń statusu społecznego. Zwinięte w rulon pod pachą pozycjonowały właściciela wysoko na drabinie atrakcyjności. Czasopisma znane, czytane i kolekcjonowane w…

Czytaj więcej