Regulamin

1. Zawartość witryny internetowej www.assistance.tv, a w szczególności znaki towarowe  są chronione prawem polskim. Prawa autorskie do strony, informacje i materiały zawarte na niej oraz ich układy są własnością AWP Polska Sp. z o.o. i AWP P&C SA Oddział w Polsce. Wykorzystanie niniejszej witryny, informacji i/lub ich części przez osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody AWP Polska Sp. z o.o. i AWP P&C SA Oddział w Polsce. Użytkownicy nie mogą utrwalać, zwielokrotniać jakąkolwiek techniką, wprowadzać do obrotu, wprowadzać do pamięci komputera, publicznie odtwarzać, wyświetlać lub w inny sposób przetwarzać zamieszczonych materiałów bez uprzedniej zgody AWP Polska Sp. z o.o. i AWP P&C SA Oddział w Polsce.

2. Informacje i opinie zawarte na witrynie internetowej www.assistance.tv są dostarczane przez AWP Polska Sp. z o.o. i AWP P&C SA Oddział w Polsce dla użytkowników, wyłącznie w celu informacyjnym. 

3. Informacje oraz części informacji zawartych na tej stronie podlegają zmianom. AWP Polska Sp. z o.o. i AWP P&C SA Oddział w Polsce zastrzegają sobie prawo do edytowanie wszystkich informacji zawartych na tej stronie bez uprzedniego powiadomienia.  

4. Informacje i opinie zawarte na witrynie internetowej www.assistance.tv nie są kierowane do użytkowników/obywateli państw, w których obowiązujące prawo zabrania ich publikowania, lub w których łączenie się z witryną internetową www.assistance.tv jest z jakichkolwiek powodów zakazane. 

5. AWP Polska sp. z o.o. i AWP P&C SA Oddział w Polsce nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody lub koszty poniesione w związku z użytkowaniem niniejszej witryny.

6. Wszystkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem strony internetowej www.assistance.tv będą przetwarzane przez AWP P&C SA Oddział w Polsce, AWP Polska Sp. z o. o. oraz podmioty współpracujące z wymienionymi spółkami, w celu wykonywania działalności, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Użytkownikowi portalu przysługuje prawo dostępu i poprawiania treści danych osobowych, jak również prawo do żądania ich usunięcia. Wskazane żądanie należy zgłosić pod adresem e-mail Allnews@mondial-assistance.pl.

7. W trakcie procesu kontaktowania się użytkownika z AWP P&C SA Oddział w Polsce, AWP Polska Sp. z o. o. zbierane są takie dane jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Informacje gromadzone przy pomocy formularzy kontaktowych są niezbędne, aby móc skontaktować się z AWP P&C SA Oddział w Polsce, AWP Polska Sp. z o. o. za pośrednictwem tej witryny internetowej. 

8. AWP P&C SA Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o. o. nie ponoszą odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, nie stanowiących własności AWP P&C SA Oddział w Polsce oraz AWP Polska Sp. z o. o., do których linki zostały zamieszczone w portalu. 

9. Użytkownik portalu przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. 

10. Aby użytkować serwis Użytkownik musi posiadać do tego odpowiednie narzędzie.